Stedelijke Harmonie Dockum

Bestuur

 

Het Bestuur


Voorzitter                                                                            Secretariaat    (e-mail adres: info@harmoniedokkum.nl)

                                                              

Pieter Stenekes                                                                    Josephina Hofman
Achterwei 26                                                                         Halvemaanspoort 5
9104 CP Damwoude                                                             9101 KT Dokkum
Tel. 0511-425430                                                                  Tel. 0519-295849

Penningmeester                                                                  Bestuurslid

                                                                   

Liesbeth de Vries                                                                   Alida van der Veen
Dammeloane 24                                                                    Iepenlaan 48
9104 GT Damwoude                                                             9103 RK Dokkum
tel. 0511-424660                                                                    Tel. 06-30533377 

Bestuurslid  (tevens vice-voorzitter)                                                                       


Marten van der Woude
Foarstrjitte 65
9271 KG De Westereen
Tel. 0511-443626

                                                                      

                                                                            Adres Clubblad "Stedomaan"
                                                                     
                                                                                             Stedomaan@gmail.com        
                                                                        

 

Bank nr:  NL69 RABO 0307 8201 65
K.v.K. nr: 40001947

Facebook

Druk op onderstaande link om ons te volgens via facebook.