Stedelijke Harmonie Dockum

 

NieuwsWelkom op de vernieuwde website van de Stedelijke Harmonie Dockum.

Zoals u al hebt kunnen lezen op onze "intro-pagina" bestaat onze vereniging al meer dan 140 jaar. Daar zijn wij trots op.

De S.H.D. doet weer mee.........................

De muziekfederaties van Dongeradeel Oost en West presenteerden op 9 februari  het Van Wieren en Vellinga Solistenconcours 2019 in het gebouw van Opus 3 aan de Parklaan te Dokkum. Deelnemers waren leden van de muziekkorpsen van deze muziekfederaties en van de v.m. federatie Ferwerderadiel.

Er deden in totaal meer dan 65 solisten en groepen mee in 5 categorieën: A-Junioren (t/m 13 jaar) Junioren (14,15 en 16 jaar) Senioren (17 jaar en ouder) Juniorgroepen en Seniorgroepen. Voor de beide juryleden Arend Gerds en Andries Kramer “een lange maar wel zeer afwisselende en plezierige dag” aldus de heren aan het einde van de middag.

Van onze vereniging deden helaas niet veel solisten mee. Alleen Theresa Groenwold in de categorie Senior speelde op de althobo een Sonate met pianobegeleiding. Ze werd beloond met 48 punten van de jury. Verder deden 2 Seniorgroepen uit onze gelederen mee: 5 Beaufort, deze keer bestaande uit Astrid Schoonbeek op fluit, Theresa Groenwold op hobo, Dieuwke Visscher op klarinet, Femke van der Wal op klarinet en Lisette van de Rijt op fagot. Ze speelden delen uit : Homage to Beatrix Potter van Chr. Fleming. Van de jury ontving de groep 51 punten. Als laatste speelde de houtgroep bestaande uit 12 leden op hobo, klarinet, basklarinet en fagot o.l.v. Dieuwke Visscher het stuk A Disney Song van Roland Kernen. Voor ons jongste lid Femke Holwerda was dit haar debuut op het solistenconcours. Van de jury mocht de groep 48 punten ontvangen.

            

Afgelopen vrijdag 1 februari bereikte ons het droevige bericht van het plotselinge overlijden van Cor Hoekstra. Cor was gedurende 16 (!) jaar dirigent van onze vereniging. Ook was Cor de initiatiefnemer om de naam Dockumer Muziek Corps aan te passen in Stedelijke Harmonie Dockum. Tevens waren wij verheugd dat wij weer een beroep op hem konden doen om te helpen bij ons oudejaarconcert in december j.l. als  trombonist.
Tijdens de uitvaartdienst heeft ons erelid Sjoerd Dijkstra mooie woorden over hem gesproken. Ook heeft de Stedelijke Harmonie Dockum een muzikale bijdrage mogen verlenen. Nu zijn wij stil door dit enorme verlies.

                                                

                                                                         (Bron:Mensenlinq)

         O U D P A P I E R  2 0 1 9 !!!!!

  

 

Bron: NDC

Twee jubilarissen bij de Stedelijke Harmonie

Afgelopen donderdag 15 november werden , tijdens het solistenconcours, twee personen naar voren gehaald om hen in het zonnetje te zetten.
Saakje Reitsma en Floris Venema waren dit jaar 25 jaar lid van de SHD. Uiteraard ging de voorzitter Pieter Stenekes in op hun belangrijke bijdrage aan de harmonie. Saakje die zich buiten de muziek inzet om het uiterlijk van de vereniging hoog te houden. Jassen shirts, noem maar op. Floris echter houdt zich , naast de muziek, meer bezig met akties e.d. Beide muzikanten kregen de bondsspeld en ook een bos bloemen was een mooi gebaar. Ook vanuit onze kant de welgemeende felicitaties.

                             
                              De jubilarissen !!!!

De SHD heeft haar eigen solistenconcours

Afgelopen donderdag hield de SHD voor het eerst in haar bestaan een solistenconcours voor eigen leden. Aangezien dit de eerste keer was waarop men haar/zijn beste beentje voor kon zetten was de spanning groot.
Vele ouders, familieleden en andere bekenden hadden toch de moeite genomen hun zoon dochter of andere geliefde te komen bewonderen in het repetitielokaal van de SHD. Ook velen werden verrast. Niet allen door prachtig spel maar ook dat er in wisselende samenstellingen werd gespeeld. Verrassend was het toch dat enkele leden een ander instrument bespeelden dan dat ze gewend waren.Roelien speelde een prachtig stuk op de piano en vertolkten Roel (zingend) en Jacoba op de ukelele het romantische "La vie en rose".
Uiteraard ontbrak de jury ook niet. De deskundigheid en muzikaliteit werd beoordeeld door Mevr. Loes van der Reijden en dhr. Jan Brouwer. Mevr. van Halderen begeleidde de solisten op vakkundige wijze op de piano.
Deze beide juryleden kwamen ook tot de konklusie dat Theresa Groenwold en Saakje Reitsma de 1e prijs hadden gewonnen. Dat de taart hun maar lekker moge smaken!!! De publieksrijs ging deze keer naar Roel en Jacoba.
De ladyspeaker Jacoba Metzlar bedankte iedereen en misschien zien we elkaar het volgend jaar weer ??????

               
       De 1e prijs winnaars                                                            De publieksprijs
   
    (alle foto's m.b.t. sol.concours zijn gemaakt door Bowine Willems-van der Weg)

Eindejaarsconcert Stedelijke Harmonie Dockum

Aan de vooravond van haar 145-jarig bestaan geeft de Stedelijke Harmonie Dockum zondag 9 december 2018 haar eindejaarsconcert voor haar donateurs en alle andere belangstellenden.

De SHD onder leiding van Douwe Veenstra brengt een gevarieerd programma met melodieën uit alle delen van de wereld. Onder meer muziek uit de film "Star Wars", dans- en popmuziek staan op het programma. Uiteraard zal er een goede mars op de lessenaar staan. Door medewerking van de Saxenbende o.l.v. Gerard Viet is ook de nodige "swing" gegarandeerd! Verder zal Paulus Brouwer op de doedelzak zijn medewerking aan het concert verlenen. Kortom: alle ingrediënten voor een fijne muzikale zondagmiddag zijn aanwezig. Iedereen is van harte welkom. Het concert vindt plaats in de Grote- of St. Martinuskerk te Dokkum, aanvang 16.00 uur. De toegang is gratis, wél is er na afloop een collecte ter bestrijding van de kosten.

De SHD doet weer zaken met OUD-PAPIER

In de jaren 70 en 80 haalde het toenmalige Dockumer Muziek Corps, zoals bij velen bekend, 1 x per maand oud paper op. Dit om het bekostigen van allerlei zaken van de vereniging. Zelfs werd toen het nieuwe uniform ervan betaald.

Na vele jaren van afwezigheid zijn de muzikanten weer terug op het 'papier-toneel'

1 x per maand zullen de gezamenlijke muziekverenigingen te weten CMV Oranje , NFPC (= North Frisian Percussion Corps) en de Stedelijk Harmonie Dockum het oud papier ophalen.

Doet u ook mee ?????

Alvast bedankt.

                

 

                                           

    (foto's SHD)

(Bron: Nieuwe Dockumer Courant)

         

    (Foto's Sjoerd Hania)

Concert Finland 100 jaar Stedelijke Harmonie Dockum

                                                            

In 2017 is het 100 jaar geleden dat Finland onafhankelijk werd. Het land, met een zeer bewogen geschiedenis viert dit jaar daarom feest en dat mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Ter ere van de feestelijke viering "Finland 100 jaar" organiseren de Stichting “Tauno Marttisen Kunniaksi” en de Stedelijke Harmonie Dockum”  een concert op zondag 10 december 2017 in de Grote- of St. Martinuskerk op de Markt in Dokkum. Aanvang 15.30 uur.

Voor deze gelegenheid heeft professioneel kantele speelster Taru Maaria Kuparinen-Säilä uit Helsinki haar medewerking toegezegd. De kantele werd eigenlijk geschapen in de Finse heldenepos “de Kalevala” en is hét Finse volksinstrument bij uitstek. Verder zal van het fagotconcert van B.H. Crusell (1775-1838) een arrangement gemaakt worden voor fagot en harmonie orkest (arr. Willem Flisijn) dat fagottist Dirk Meijer samen met de Stedelijke Harmonie Dockum uit zal voeren. Ook zullen drie koren, samen zo’n 70 zangers, uit Dokkum en omgeving medewerking verlenen aan dit speciale concert. Zij zullen o.a. de beroemde hymne uit Finlandia van Jean Sibelius ten gehore brengen. Op het programma staan verder werken van Tauno Marttinen, J.B. Crusell, Timo Forsström, Jukka Viitasaari, Raine Ampuja, Jorma Panula e.a. De Stedelijke Harmonie Dockum staat onder leiding van Douwe Veenstra.

 

Examenconcert Stedelijke Harmonie Dockum.

Op donderdag 6 juli 2017 organiseert  de Stedelijke Harmonie Dockum een concert waarbij zij hun leden Roelien Smit en Stefan Kamstra zullen begeleiden bij hun examenstuk. Roelien speelt op de klarinet het stuk "Klarinet concert" van Jan van der Waart en Stefan op de trompet het stuk "Sorry" van Kyteman. 

Plaats: Parklaan 5, 9103 ST  Dokkum

Aanvang : 19.45 uur - 20.45 uur.

 

Stedelijke Harmonie speelt paashaas

Op donderdag 6 april gaat de Stedelijke Harmonie bij de deuren langs met de verkoop van eieren om de verenigingskas te spekken. Maandag jl. zijn 6000 eieren in doosjes van 10 stuks gepakt, klaar om uit te venten. En het zijn witte eieren, dus ook heel geschikt om mooi te kleuren of er zelfs schilderkunstwerkjes van te maken (dan eerst even uitblazen).  In groepjes trekken leden van de Stedelijke Harmonie vanaf 19 uur door de wijken en hopen natuurlijk, met Pasen in zicht, op het sein:  “alles uitverkocht”. De opbrengst wordt uiteraard geïnvesteerd in nog mooier muziek maken voor alle Dokkumers. De eieren-verkoopactie  is  mede mogelijk gemaakt door Dierenspeciaalzaak ‘” Yn’e loads”  in Veenwouden.

                                          

                                           De "Eierinpakploeg" heeft er al veel plezier in     (foto Alida van der Veen)

Nieuw erelid voor de Stedelijke Harmonie Dockum

 

Albert Ettema is tijdens de jaarvergadering bij zijn afscheid als bestuurslid van de SHD benoemd als erelid. Albert heeft zich 8 jaar als voorzitter van de vereniging ingezet. Als niet-muzikant, maar wèl als een betrokken muziekliefhebber, heeft hij de vereniging met hart en ziel op een zeer goede wijze bestuurlijk geleid.  In de persoon van Pieter Stenekes heeft de vereniging nu een nieuwe voorzitter.

Op de foto overhandigd penningmeester Liesbeth de Vries de oorkonde aan Albert Ettema

      

       (foto Dieuwke Visscher)

Solistenconcours en Federatiefestival Muziekfederatie Dongeradeel West.

Op zaterdag 4 maart 2017 werd het “Solistenconcours en het Federatiefestival” van de muziekfederatie Dongeradeel West gehouden. De jury bestond beide keren uit Nynke Jaarsma en Durk Lautenbach. In tegenstelling tot andere jaren werd ’s middags én ’s avond gespeeld in de grote zaal. Er werd niet van het podium gebruik gemaakt, maar alle muzikanten speelden op de vloer. De zaal was als een soort “huiskamer” ingericht. Dit kwam de sfeer geheel ten goede.

’s Middags was de SHD vertegenwoordigd door:

 

- Stefan Kamstra op trompet. Hij speelde The Charmer van F.L. Butcher in de categorie solo jr. Met zijn spel kreeg hij 47 punten, een 2e prijs.

 - Yvonne Werkhoven op dwarsfluit. Zij speelde het Konzert für Flöte in G dur van Carl Stamitz in de categorie solo sr. Hiervoor ontving zij 50,5 punten, een 1e prijs. Hiermee werd zij zeer verdienstelijk 2e van de dag en werd hiervoor beloond met een silvercard dat toegang geeft tot de “fulkaanCLASS” en de provinciale solistenconcoursen “de Klank fan Fryslân” en/of “de Slach fan Fryslân”

- de “houtgroep” ((bas)klarinetten en fagof) SHD met als gastdirigent Harm Bosma. Zij speelden Film Festival van J.P. Pérez in de categorie groep sr. Voor deze vertolking werden zij beloond met 45,5 punten, een 2e prijs.

’s Avonds werd opgetreden door “De Bazuin”, Holwerd, “Crescendo”, Holwerd, Euphonia, Ternaard, Soli Deo Gloria, Nes, de combinatie opleidingsorkest “Opmaat” SHD/jeugdkorps van Oranje o.l.v. Dieuwke Visscher en het a-orkest SHD o.l.v. Douwe Veenstra. Het was jammer dat Domuko niet kon meedoen en dat er van de andere korpsen geen jeugdorkesten meededen.

De combi “Opmaat”/jeugd Oranje had een gevarieerd programma: - koraal; /Circus Delight van D. Kildevann en de Bicycle Race fan I. Kouwenhoven, waarbij Stefan en Jitske op stepjes tegen elkaar “raceten” en daarbij op de maat hun fietsbellen lieten horen!

De jury was zeer over dit optreden te spreken dat zich uitte in een zeer positief juryrapport.

                        

             (foto's Bowine Willems-van der Weg)

Het A-orkest had het volgende programma: - Wonderful Invention van Dizzy Stratford; - Konzert für Fagott und Orchester in F-dur van Carl Maria von Weber met als solist op de fagot Dirk Meijer. Bijzonder om dit instrument nu eens op de voorgrond te zien en horen. Als laatste nummer speelde de SHD het swingende The Blues Brothers Revue van een arrangement van Jay Bocook. De jury was – op een paar punten na – positief over dit optreden.

 

                  

                (foto's Harm Jan Willems)

 

                                                            

   

     (Bron: Mensenlinq)

Jeugdorkesten Oranje en Opmaat samen voor het voetlicht bij de federatie Dongeradeel Oost

Zaterdagavond 11 februari werd in de Herberg te Dokkum het jaarlijkse federatiefestival van Dongeradeel Oost gehouden. Hier traden ook het combinatie-orkest Opmaat SHD en jeugdorkest Oranje op. Ze speelden achtereenvolgens een Tune met een mooie trompetsolo voor Anna Joëlle Schönrock, het stuk Circus Delight, een vijfdelige suite waarin alle facetten van het circus belicht worden, en het orkest sloot af met een swingende Mombassa Beat. Onder de leiding van Femke Wegter, de vaste dirigente van jeugdorkest Oranje werd een prachtig optreden gegeven, wat een mooi rapport (zie ledeninfo) van de beide juryleden opleverde. Op 4 maart a.s. kunt u het combi-orkest nogmaals beluisteren, ditmaal bij de federatie Dongeradeel West te Holwerd.

              

       (foto's Henk Aartsma)

Ook "De Sionsberg" werd voorzien van vitamine M

Afgelopen donderdag werd weer acte de presence gegeven door de SHD. Tijdens een manifestatie werd iedereen "geinjecteerd"  met de vitamine M.

     

    (foto's Jan Joustra) (bron rtvnof.nl)

Bezoekers Stedelijke Harmonie Dockum voorzien van vitamine M

Tijdens het eindejaarsconcert van de Stedelijke Harmonie Dockum (SHD) afgelopen zondagmiddag werden de bezoekers behandeld met vitamine M(uziek). “Behandelaren” waren naast de SHD onder leiding van Douwe Veenstra het eveneens voor deze gelegenheid onder zijn leiding staande Wachtkamerorkest (WKO) uit Leeuwarden en het gelegenheidsorkest Opmaat van de SHD / jeugdorkest Fanfare Oranje onder leiding van hun respectievelijke dirigentes Dieuwke Visscher en Femke Wegter.

De voor deze gelegenheid samengestelde opleidingsorkesten van de beide Dokkumer orkesten beten het spits af met de nummers Baker Street March van Charles Michiels, Tune (dl. 2 uit Festival Suite) van André Waignein, Sing Song (dl. 2 uit Music for Fun) van Kees Schoonenbeek en de Bicycle Race van Ivo Kouwenhoven. Bij dit laatste nummer “streden” twee muzikanten op de step al klingelend met hun fietsbellen door de kerk om de winst.

Na samenstelling van het programma bleek ongemerkt het thema “Oorlog, Vrede en Liefde” te zijn ontstaan door de stukken die het SHD ten gehore bracht: ”Fanfare for the Common Man” van Aaron Copland, de militaire mars “Sambre et Meuse” van Rauski en “Portrait of Freedom” van Steven Reineke, “Moment for Morricone” en “Perhaps Love” van John Denver. In dit laatstgenoemde nummer werden de soli op trompet gespeeld door Rani Elias en Pieter Stenekes. De SHD bracht verder nog het concoursstuk “Suite Provençale” van Jan van der Roost ten gehore. Hiermee behaalde de SHD onlangs op het 1e Open Nederlands Harmonieorkesten Kampioenschap te Drachten een verdienstelijke 2e plaats in de 4e divisie.

Het Wachtkamerorkest, (kamerorkest dat repeteert in een wachtkamer van een psychologenpraktijk) bestaande uit enthousiaste muzikanten op strijkinstrumenten, speelde de Symfonie in D-dur(1e deel) van Johann Christiaan Bach en het Trompetconcert van Leopold Mozart. Hierbij nam Rani Elias op een piccolo trompet de solopartij – op een geweldige wijze – voor zijn rekening. Verder speelde het Wachtkamerorkest nog het Divertimento in 3 delen van Wolfgang Amadeus Mozart.

Door de SHD én WKO gezamenlijk werd het ontroerende themanummer uit de film “Schindlers List” gecomponeerd door John Williams uitgevoerd. De solo op viool werd prachtig gespeeld door Amarens Salverda.

Als toegift besloot de SHD het concert met een swingende medley van The Blues Brothers. De bezoekers én muzikanten kunnen nu de winter door met deze goede muzikale “behandeling”.

                         

        Het Wachtkamer Orkest                                                            Rani Elias (l) en Pieter Stenekes  (foto's Albert Ettema)

Voor het verslag in de Nieuwe Dockumer Courant drukt u HIER. (Verslag is van Rennie Veenstra)

SHD wint verdienstelijke 2e prijs op de eerste Open Nederlandse Harmonie Kampioenschap te Drachten.

Na maanden van voorbereiding wat betekent extra inspanning, zelfs extra repetities , wat zeer veel tijd innam was het afgelopen zaterdag dan eindeijk zover. Het eerste open kampioenschap van harmonie-orkesten was een feit.
De SHD, uitkomend in de vierde divisie, mocht zich meten met korpsen uit Well (L), Joure, Leek, Noordwijk (ZH). Na afloop zou dan ook blijken dat de Stedelijke Harmonie een hele goede uitvoering had gegeven met als reslutaat goede tweede met 83,5 punten. Een fantastich reslultaat voor Douwe Veenstra wat misschien wel naar meer smaakt. Onze felicitaties gaan uit naar de Vriendenkring uit Well die terecht met de eerste prijs naar huis gingen.

De volledig uitslag van de vierde divisie was alsvolgt.

Harmonie "Vriendenkring" uit Well         86 punten

Stedelijke Harmonie Dockum                83,5 punten

Harmonie "Crescendo" Noordwijk         82 punten

C.M.V. "Harmonie" Leek                        80,5 punten

'Concordia" joure                                   80 punten

                     

                      De SHD in aktie !!!!

De juryverslagen staan vermeld onder het kopje "Ledeninfo" en zijn alleen voor onze leden toegankelijk.

Wie geïnteresseerd is in de muzikale uitvoering van de van de SHD klik dan HIER.  (Bron: Omrop Fryslân)

SHD en Jumbo tekenen sponsorovereenkomst (bron: NDC)

Jumbo Dokkum en de Stedelijke Harmonie Dockum (SHD) hebben op 19 mei jl. een sponsorovereenkomst bezegeld. De overeenkomst, voor een bedrag van €1000,00 per jaar, geldt voor 2016 en de twee volgende jaren. Het bedrag is bedoeld ter ondersteuning van de SHD.

Voorafgaand aan de donderdagse repetitie werden de handtekeningen onder de overeenkomst gezet door de heer T. Vogt van Jumbo Dokkum en A. Ettema, voorzitter van de SHD. De heer Vogt lichtte bij deze gelegenheid zijn drijfveren voor sponsering van verenigingen en organisaties in de regio Dokkum toe.

De heer Ettema sprak namens de vereniging zijn grote dank uit voor de sponsering en gaf aan dat het geld als ‘extraatje’ goed besteed gaat worden. De exacte plannen zijn in de maak.

               

Dhr. Vogt (l) en dhr. Ettema hebben de overeenkomst getekend !

 

Jubilarissen bij de SHD. !!!

Tijdens de ledenvergadering gehouden op 31 maart 2016 in HCR van der Meer werden twee leden in het zonnetje gezet:
Froukje Russchen is dit jaar 40 jaar lid van onze vereniging! Een collega muzikant merkt op “ik wist niet dat je zélf al 40 jaar was”. Het maken van muziek op de klarinet heeft Froukje blijkbaar jong gehouden. Ze is een betrokken, enthousiast en trouw lid van onze vereniging. Ze is ook een periode bestuurslid geweest. De gouden speld en de bijbehorende oorkonde - die haar door onze vice-voorzitter Marten van der Woude werd uitgereikt – is dan ook welverdiend! Ze werd ook nog even in de bloemen gezet.

                                      

Leo Sijtsma is dit jaar 67 jaar muzikant! Voor zijn jarenlange inzet voor de muziek en zijn inzet voor onze vereniging werd hij verdiend door onze vice-voorzitter Marten van der Woude in de bloemen gezet. Om een paar zaken uit zijn muzikale carrière te noemen: begonnen als 11-jarige jongeling bij de Chr.Muziekver.”Oranje” . Zijn militaire dienstplicht vervulde hij als 1e bugelspeler bij het Trompettercorps der Cavalerie te Amersfoort van 2 dec.1958 tot 1 juni 1960 Hij is bijna 59 jaar lid geweest van “Oranje” in Dokkum. Sinds mei 2008 speelt hij bij de SHD.Daarnaast was hij ook nog enige tijd lid als trompettist bij het toenmalige fanfarecorps Ëre zij God te Murmerwoude,verleende voorts zijn medewerking bij diverse kerkdiensten, trouw- en rouwdiensten, was lid van het St. Vitus kwintet, verleende 45 jaar zijn medewerking aan het kinderkerstfeest in Aalsum en vele andere zaken. Hij is een groot muziekliefhebber en een trouw lid van onze vereniging.       
 

                                       
 

Het federatie-West muziekfestival.

Afgelopen zaterdag 12 maart was het dan weer zover. Het jaarlijks terugkerend muziekfestijn van de Federatie-West Dongerdeel.
's middags voor de solisten is er tijd ingeruimd en 's avonds kunnen de korpsen hun kwaliteiten laten horen. Dit uiteraard met een streng oor beluisterd door een jury bestaande uit Harmke Bijsma en Jochem Hoekstra.

Jammer dat er 's middags maar zo weinig deelnemer meededen. De algemene trent is toch dat er elk jaar minder mensen zich opgeven om aan het solistenconcours mee te doen. Wat zou het zijn.....angst......geen zin......andere beslommeringen.......of gaat de lol er af.
Moet er misschien een nieuwe opzet komen. We laten dit maar over aan het Bestuur om zich hier over te beraden.
Ook bijzonder is te noemen dat een van de deelnemers van het solistenconcours geen pianist kon vinden die haar wilde/kon begeleiden!!! Te moeilijk ???
In ieder geval werd er mooie muziek gemaakt door de deelnemers.
Voor de SHD deelnemers gaf dit de volgende uitslag

Roelina Smit             46,25 punten           2e prijs

Stefan Kamstra        45,00 punten           2e prijs

Klarinetgroep            50,00 punten           1e prijs

Over het algemeen waren de punten nou niet van dien aard dat iedereen stond te juichen. Van de 15 deelnemers hadden er 8 een eerste prijs. Was de jury misschien een beetje te zwaar ? De beide juryleden hadden genoten van het solistenfestival en zij drongen er op aan om vooral jonge mensen te stimuleren mee te gaan doen.
 

                             

 

                                  

                                   (foto's Antsje Visser)

Gerk Slager 50 jaar lid Stedelijke Harmonie Dockum

Donderdag 10 september 2015 trad de Stedelijke Harmonie Dockum op in verzorgingshuis De Skûle te Metslawier. De reden hiervoor was een bijzondere: Erelid de heer Gerk Slager is dit jaar 50 jaar lid. Met dit feit wilde het harmonieorkest hem op een muzikale wijze feliciteren. De vice-voorzitter de heer Marten van der Woude sprak hem toe met een toespraak vol mooie anekdotes. De heer Slager heeft als secretaris en voorzitter van het  Dokkumer Muziekkorps, dat later de naam Stedelijke Harmonie Dockum heeft gekregen, heel wat beleefd. Hij heeft zich hiervoor jarenlang ingezet.  Het orkest is hem daarom veel dank verschuldigd. Uit handen Marten van der Woude ontving de heer Slager een gouden speld met een oorkonde. Mevrouw Slager werd in de bloemen gezet.

                              

                  (fotos Karin Neinders)

 

Festival Schiermonnikoog

Op 6 juni j.l. moesten de oogjes al vroeg open. De boot naaar schiermonniooog vertrok al vroeg uit Lauwersoog en dus op tijd uit de veren.
De hele dag werd er op Schiermonnikoog muziek gemaakt en gezongen. Muziek werd gemaakt in een kerk. Ook werd daar door verschillende koren prachtig gezongen. Tevens kon er gebruik gemaakt worden van een feesttent middden in het dorp. Dit laaatste werd erg door het aanwezige publiek gewaardeerd. Het weer deed ook geweldig zijn best en dus werd het een zeer geslaagde dag. Jammer is het dat je op het festival maar een nummer mocht spelen. Aan de andere kant ook logisch als er zoveel verenigingen mee mogen doen.
De dag zelf was zeker voor herhaling vatbaar.

Voor onze leden: Wie het jury rapport wil lezen kan dit doen op de site van ledeninfo.

GESLAAGDEN Muziekschool "Opus3"

In de week van 22 juni - 26 juni 2015 vonden de eindexamens plaats voor de verschillende instrumenten bij Opus3.
Vijf SHD- leden zijn geslaagd voor hun muziekexamen!
Dat zijn:
 
 • Rutger Horsthuis voor Waldhoorn B
 • Jitske Mol voor Klarinet A
 • Jantine Boonstra voor Klarinet A
 • Gesine de Vries voor Dwarsfluit A
 • Roelien Smit voor Klarinet C (cumlaude!)
   

Gefeliciteerd allemaal, jullie zijn kanjers!

Ook kregen we nog een fijn bericht dat nog twee andere leden van de SHD waren geslaagd voor hun diploma van de muziekschool.

Dat waren

 • Luisa Timmermans voor Klarinet B
 • Roel Stenekes voor Trompet C

Ook jullie willen wij natuurlijk hartelijk feliciteren.! Grote klasse.

 

 

                                                                            

Us berikte it berjocht fan ferstjerren fan ús lid

 

Hendrik Kuiphof

 

echtgenoat fan ús lid Ineke.

Hendrik wie muzikant yn ieren en sinen, wy sille syn ynset as trombonist foar ús feriening tige misse.

Wy winskje Ineke en ‘e bern in soad sterkte ta by it ferwurkjen fan dit grutte ferlies.

 

Dirigint, leden, hulpen en bestjoer

fan de Stedelijke Harmonie Dockum

Ljouwert, 3 maaie 2015

 

 

Jaarvergadering in Hotel van der Meer.

Afgelopen donderdag was het dan weer zover. Het gevoerde beleid van het Bestuuur en allerlei ander zaken werden besproken op de ledenvergadering van de S.H.D.
De notulen van der vorige vergadering, de financiën van de nieuwe penningmeester Liesbeth, alles kwam aan de orde.
De rode draad in deze vergadering was wel het te voeren financiële beleid. Hoe ga je met je geld om. Een levendige discusssie werd uiteraard gevoerd. Akties en meer zaken kwamen aan bod. De donateurs mochten ook niet worden vergeten en dan hoe je meer donateurs krijgt.
Alle commissies deden ook verslag van hun activiteiten en Josephina vertelde dat zij nog een persiode als bestuurslid aan blijft.
Jammer was dat Doetsje de Vries ons gaat verlaten. Zij heeft een nieuwe baan gekregen in Vlisssingen. De voorzitter wenste haar veel succes en bedankte haar voor haar inzet en uiteraard onze felicitaties.

                         (foto Martine Atema)

                      Dag Doetsje !                         

Federatie West-Dongeradeel in vernieuwde MFA in Holwerd 

Op zaterdag 7 maart werd de 66e editie van het jaarlijkse solistenconcours en federatiefestival van de muziekfederatie West-Dongeradeel gehouden. Aan het solistenconcours deden 43 muzikanten mee verdeeld over 26 ‘acts’. De solisten werden op hun kunnen beoordeeld door de juryleden Harmke Bylsma en Andries de Haan.  Aan het einde van de middag werden de punten bekend gemaakt en dat leverde de volgende winnaars op:

 • Inge Hiddema van de Bazuin uit Holwerd won in de categorie Solo Junior met 51 punten;
 • Yvonne Werkhoven van de Stedelijke Harmonie Dockum won in de categorie Solo Senior met 53 punten;
 • Jantine Boonstra en Jitske Mol van de stedelijke Harmonie Dockum wonnen in de categorie Groepen Junior met 48 punten;
 • Wiebrig Reitsma, Jappie Kuiphof, Jan Wiersma en Onno Bouma van Euphonia Ternaard, wonnen met 52,25 punten de beker in de categorie Groep Senior.

Yvonne Werkhoven nam, net als vorig jaar, de wisselbeker als dagwinnaar mee naar huis.

Voor de SHD namen verder de volgende muzikanten deel aan het solistenconcours:

Yvonne Werkhoven en Jacoba Metzlar: 49 punten, Stefan Kamstra 48 punten,  Roel Stenekes 50,5 punten,  Roelien Smit (met last minute inval-pianist) 49,5 punten!,  Marco Feddema 49 punten en dan de ‘bende van 5’ (Dieuwke Visscher, Theresa Groenwold, Astrid Schoonbeek, Femke van der Wal en Kees van der Wal) in zeer fraaie zelf gemaakte outfit!  ook 49 punten.  

’s Avonds was het de beurt aan muziekkorpsen om zich te presenteren in de nieuwe theaterzaal van het MFA. De korpsen lieten een gevarieerd programma zien, waarbij het ene korps gewoon een leuk programma ten gehore bracht, en waar een ander van de gelegenheid gebruik maakte om enkele concourswerken te spelen. Met de beoordeling en te tips van de jury in handen kunnen de korpsen verder werken aan het verbeteren van hun muzikale prestaties. Al met al een geslaagde dag met veel muzikaal plezier!

Onze jeugd doet het weer !

Zaterdag 14 februari was het publiek in de Nicolaaskerk in Oostrum zichtbaar van ‘harte’ welkom bij het Valentijnsconcert, dat daar werd verzorgd door muzikanten van Opus 3, onder leiding van Coby Helder, Zwaanette Dijkstra en Dieuwke Visscher.
Ook de muzikanten voelden zich prettig te midden van hartvormige lekkernijen en versieringen. Nadat Coby Helder eerst het ontstaan en de betekenis van Valentijnsdag uit de doeken had gedaan, speelde het jeugdorkest ‘Opmaat’ onder leiding van Dieuwke Visscher een feestelijke Prelude, muziek van Mozart, ‘Grandfather’s Tobacco en ‘Sour Croute’. Voor de nodige humor zorgden Jitske Mol en Jantine Boonstra. Zij speelden hun eigen klarinetten als het ware stukje bij beetje kapot en hielden uiteindelijk alleen het mondstuk over.
Het spreekt vanzelf, dat de meeste nummers van het kinderkoor(dirigente Zwaanette Dijkstra) liefdesliederen waren. De zes dames van de vocale meidengroep zongen enthousiast ‘Wie is er op wie’ en verklaarden verder hun liefde aan een vakantievriend en aan een pony. Mooie solo’s waren er van Laura Bolhuis, Anthe Rixt Holwerda en Anouk Mars.
Samen met het blaasensemble ‘5 Beaufort’ zong het koor een medley van bekende oude liedjes.
‘5 Beaufort’, geleid door Coby Helder, speelde zelfstandig het dansstuk ‘Tambourin’, een tango, Teddy Bears Picnic en ‘Tico tico’.
Toen het jeugdorkest ‘Opmaat’  in de startblokken stond/zat voor zijn tweede performance, zorgde een vleermuis voor enig uitstel. Wakker geworden van alle muziek om hem heen, kroop hij achter het orgel vandaan om daar pas na enige minuten de slaap weer te hervatten.
Het voorval bracht de muzikanten niet van hun stuk en ze speelden vol vuur ‘Just for Friends’(trompetsolist Stefan Kamstra), ‘We are the champions’ van Queen en ‘Just a game’.
Vier hele jonge muzikanten, die sinds januari 2015 klarinetles hebben, zorgden voor een bijzondere verrassing. Zij bleken ‘Mieke hou je vast’, ‘Liesje had een lammetje’ en ‘Un, dun, dip’ al praktisch foutloos te kunnen spelen.

Bron: website Opus 3

Voor foto’s van dit concert: http://jalbum.net/nl/browse/user/album/1596423

 

Ook onze jeugd zet haar beste beentje voor !

Afgelopen zaterdagmiddag 24 januari was ‘onze’ jeugd te gast in Ferwert, waar de federatie Ferwerderadiel een festival voor jeugdorkesten organiseerde. Naast de jeugd van de SHD, die sinds januari 2015 de naam “Opmaat” heeft, waren hier jeugdorkest Oranje, DesNoots van de Hallumer fanfare en jeugdorkest Solex van Blije/Ferwert. Bij aanvang werd er geloot voor de volgorde van optreden, en wij mochten als tweede orkest voor het voetlicht treden.

Voor een redelijk volle Liudgertsjerke brachten we een gevarieerd programma van ongeveer 25 minuten. De opbouw was van klassiek naar wat lichtere muziek. Achtereenvolgens speelden we een gedragen, koraalmatig stuk, een Mozart medley, en daarna mochten Jitske en Jantine soleren in een stuk met de titel My little Clarinet. Gaandeweg dit stuk halen ze hun klarinet steeds een stukje verder uitelkaar om uiteindelijk alleen nog maar op het mondstuk te spelen. De jury vond dat de dames dit stuk prachtig vertolkten en dat ze zelfs op een halve klarinet nog mooie muziek maakten!

Daarna ging het over op de wat lichtere muziek, met Just a Game en Sour Croute. De jury was zeer positief over ons optreden, alleen het show element mocht nog wat meer uitgebuit worden, zo was zijn commentaar. De Bêst Genôch bokaal werd uiteindelijk uitgereikt aan DesNoots van Hallum.

Een leuke middag, waar niet alleen het zelf spelen, maar ook het luisteren naar en leren van elkaar centraal stond. Voor herhaling vatbaar!

Voor het verslag zoals het in de krant is geplaatst drukt u hier.
Voor het veslag die in het SawnStjerrenNijs stond drukt u hier

 

                                                                           

                                                        
                                                         Bron: Mensenlinq

Ook met Kerst laat de Stedelijke Harmonie Dockum van zich horen.

            
              foto Maaike Holwerda

Een ensemble van klarinettisten van de Stedelijke Harmonie Dockum heeft zijn medewerking verleend aan de kerstnachtdienst op 24 december
2014 tijdens de dienst in de Fonteinkerk te Dokkum.

 

 De "Stedelijke" geeft een prachtig galaconcert.

Afgelopen zateerdag 13 december 2014 was het dan zover. Iedereen had hier rijkhalsend naar uitgekeken. Het galaconcert kon eindelijk worden gegeven.
Avonden en nog eens avonden, extra repetitie's en wat nog meer te noemen, waren nodig om een mooi concert ten gehore te brengen. En we kunnen best stellen dat dit best goed gelukt is.
Een bijna uitverkocht theater Sense was dit keer het toneel waar de Stedelijke Harmonie haar kwaliteit kon laten zien/horen aan de mensen.  Niet het normale uniform werd getoond maar een prachtig uitstraling in een gala-uniform werd getoond. Mooi verzorgd met een bloemetje op de kleren gaf het een zeer mooi uiterlijk. Ook de diapresentaie op de muur achter de muzikanten werd zeer op prijs gesteld.
Enige minpuntje op de dag was het plotseling ziek worden van de 1e trombonist Hendrik. De moest acuut worden opgenomen in het mcl. Vanaf deze plek willen wij hem van harte beterschap wensen en veel sterkte bij zijn herstel.
Douwe Veenstra had meteen zijn voelhorens uitgestoken en een andere trombonist werd in allerijl opgetrommeld. Gerrit Runia was zo vriendelijk meee te willen spelen. Bedankt.!
Zoals velen van u hebben kunnen horen werd het een hele reis om de wereld. Ook zangeres Davine gaf met haar zangkunst prachtige vertolkingen  van o.a. Jacques Brel en Edit Piaf waarmee ze de zaal echt stil kreeg.
Prachtig was het optreden van twee jonge trompettisten te weten Roel Stenekes en Marco Feddema. Kippenvel toen het zeer populaire nummer " Il Silencio" werd gespeeld.
Ook de bekende dokkumer majorette en  twirlvereniging Release kon laten zien dat muziek en dans goed samengaan. Van de oudere jeugd tot en met de kleine jeugd werd op mechanische muziek en muziek van de Harmonie gedanst.
Ook de Friese zanger Gerrit Breteler , deze keer ondersteunt door een echt dockumer "galakoor", liet duidelijk horen dat hij de zangkunst beheerst. Wat een stem.
Toen de laatste klanken uit de instrumenten klonken kreeg de Harmonie dan ook een terecht staande ovatie.
Bloemen voor de mensen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Geweldig.
Dat er nog lang werd nagepraat hoeven wij de toehoorders niet te vertellen.

Heeft u iets gemist dan kunt u altijd naar onze facebook pagina gaan waar opnames zijn te beluisteren.
Voor het verslag in de Dockumer Courant drukt u hier.
Voor het 1e verslag van de opnames gemaakt door RTVNOF drukt u hier
Voor het 2e verslag van de opnames gemaakt door RTVNOF drukt u hier

Als laatste mogen wij toch niet de sponsoren vergeten te noemen die dit hele gebeuren mogelijk hebben gemaakt.

Dit waren:

De Gemeente Dongeradeel
Stichting het Dokkumer Stadsfonds
Theater Sense
Rabobank Noordoost Friesland
Kabelnoord
NAM.

Nogmaals onze hartelijke dank. !!!!!!!

Uitslag verloting Stedelijke Harmonie Dokkum.

Zoals velen van u hebben kunnen merken heeft de Stedelijke Harmonie Dokkum een heleboel mensen bezocht om loten aan de man/vrouw te brengen. Dit is nodig om de penningmeester tevreden te stellen want zoals velen van u weten bestaat de SHD dit jaar 140 jaar ! En dat gaat niet zonder kosten gepaard. Dat de lotenaktie is gelukt is mede te danken aaan de enorme inzet van diverse leden van de SHD en de diverde sponsoren. Alle loten zijn in rap tempo verkocht zodat een ieder zeer tevreden was.

Vanaf deze plaaats wil het Bestuur dan ook de sponsoren die belangeloos hebben meegewerkt aan dit succes hartelijk dank zeggen.

De uitslag 

1e prijs Fam. van Reede Dokkum (Waardebon van € 200,00 te besteden bij Elektroworld Talsma te Dokkum)

2e prijs N. de Jong Dokkum
3e prijs Fam. de Beer Dokkum
4e prijs Fam. de Jong Dokkum
5e prijs De Vries Dokkum
6e prijs Fam. Dijkstra Dokkum
7e prijs Fam. Stenekes Damwoude
8e prijs Fam. Mol Metslawier
9e prijs U. Elzinga Dokkum
10e prijs G. Willems Dokkum

De prijswinnaars hebben inmiddels bericht.

               

                De Familie van Reede met de 1e prijs uitgerijkt door de voorzitter Albert Ettema (l)

 Project Korps in de Klas zeer geslaagd.!!!!

Op 22 november hebben wij als SHD de tweede fase van het lesproject Korps in de Klas afgesloten met een gezamenlijk concert.  36 beginnende klarinettisten zijn daarvoor naar het Omnium gekomen om het feestje met ons te vieren. Aanwezig waren het A-orkest, jeugdorkest en de kinderen van De Regenboog.

Korps in de Klas is een lesproject in Friesland van de OMF in samenwerking met Keunstwurk. OMF wilde een project opstarten om kinderen kennis te laten maken met blaasmuziek. Zij hebben daarvoor een financiële bijdrage gevraagd en gekregen van het Prins Bernard Cultuurfonds. In eerste instantie hebben zich 35 verenigingen aangemeld voor dit project en de SHD is, samen met nog vier verenigingen, uitgekozen om te starten als pilot met dit project.

Voor het project ben ik begonnen met het geven van vier klassikale oriëntatielessen. Wat is een muziekvereniging, wat doen die en waarom willen wij graag dat kinderen klarinet leren spelen. Andere instrumenten zijn natuurlijk ook belangrijk, maar we hebben ons eerst gericht op de klarinet. Voor deze lessen heb ik gebruik gemaakt van de foto’s die door Albert Ettema van ons gemaakt zijn op de Admiraliteitsdagen. Dat was ook in de week daarna, dus dat kwam bijzonder goed uit. Een groot aantal kinderen was daar geweest en hadden mij zien zitten en ook juf Tineke Odijk hadden ze gezien. Heel bijzonder om te zien hoe scherp kinderen mensen in een grote groep herkennen. Tijdens de klassikale oriëntatielessen kwam ook de klarinet al aan bod.  Wij hebben daarvoor klarinetten gratis in bruikleen gekregen die door het project gehuurd zijn. Hoe maak je de koffer open, zonder dat de klarinet helemaal in de war ligt, hoe bouw je zo’n ding in elkaar, wat zitten er veel kleppen op, waar dienen die voor (heel summier uitgelegd, daar komen ze vanzelf wel achter….). Toen de klarinet aan bod kwam heb ik hulp gehad van Josephina, Astrid, Femke en Tessa. Want het in elkaar zetten, steekt toch wel heel nauw en als het verkeerd gaat, heb je de boel zo stuk. Nog mijn hartelijke dank voor jullie hulp!!

Na deze vier klassikale lessen hebben we de klas verdeeld in drie groepjes. Toen kwamen Monique Gruppen (klarinetdocent o.a. in Bedum) en Daphne Schrama erbij. Daphne moest helaas na een paar lessen afhaken, omdat ze auditie had gedaan voor een orkest in Amsterdam en het daarmee te druk kreeg. Haar lessen werden overgenomen door Jannie Reijenga (klarinetdocent in Drachten). Wij hebben met zijn drietjes de kinderen vijf noten aangeleerd en zo konden ze al hele liedjes spelen. Gaandeweg de lessen werd er steeds minder gepiept op de klarinet en er werd steeds duidelijker een melodie gevormd. Gelukkig wel, want anders was het met 36 beginners niet echt leuk geweest voor de oren.

Ik kijk terug op een hele leuke afsluiting. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel kinderen er uiteindelijk voor gekozen hebben om door te gaan met de derde fase: klarinetles bij Opus 3. Ik heb één opgavebriefje gekregen, een aantal was hun briefje vergeten en er waren ook kinderen die ineens mogelijkheden zagen op een ander instrument. Dus wie weet…… Mocht je nog wat meer willen weten over het project druk dan op deze link:  http://omfryslan.nl/bestuur-jeugdeducatie/korps-in-klas/ en vind je de informatie.

Karin Neinders

                                            

                           Hééééél veel publiek                                                                                                         Talent Thomas

                                                          

                                                                        Best moeilijk allemaal

De Stedelijke Harmonie Dokkum speelt de sterren van het water.

Afgelopen zondag was dan het langverwachte concert "op het water" Dit ter gelegenheid van de Admiraliteitsdagen.
Mensen wat hebben wij genoten. Het in zeer grote getale opgekomen publiek had er zoals wij zagen vreselijk veel plezier in om vanaf de kant mee te doen.
Meezingen of mee klappen, het kon allemaal. Ook het weer werkte mee want het zonnetje scheen er lustig op los.
Nummers als Memories of the Sixties met als onderdeel Puppet on a string en Let's twist again vielen erg in de smaak.
Ook het nummer Big Spender was geen onbekende voor het publiek. Ook Marco Feddema met zijn trompet mocht  schitteren in de Sugar Blues. Toch een hele opgave om zo in je eentje voor zoveel mensen te spelen.
Als klap op de vuuurpijl was toch wel het mogen begeleiden van Iris Kroes. Het nummer Skyfall werd prachtig vertolkt. Ook het solistische optreden van haar was geweldig.
Het slotstuk deze middag was toch ook wel het samen mogen musiceren op twee (!) pramen. Al varend/spelend door Dokkum en dan voor zoveel mensen, dat is toch één groot feest.
Nu op naar het grote concert op 13 december a.s. in theater Sense in Dokkum.

    

                                                            

(foto's Albert Ettema)

Wie het verslag van Rennie Veenstra wil lezen druk dan hier

Drie muzikanten van de SHD slagen glansrijk voor hun D-diploma

Afgelopen donderdag was het een speciale dag. Ten eerste omdat het de laatste repetitie voor het zomerreces was maar vooral omdat de harmonie Dockum drie (!) leden mocht begeleiden voor hun D-diploma. Om het diploma te halen is een van de onderdelen een "openbaar" concert. Dat hebben we dus ook geweten. Weken van oefening vooraf om maar een goed resultaat te halen. En dat is gelukt.

Femke van der Wal begon in samenwerking met 5 Beaufort met een stuk waarin ze de basklarinet bespeelde. Heel erg goed gedaan.
Even later soleerde Femke samen met de SHD met het stuk "Viktor's Tale". Technisch een heel moeilijk stuk, maar Femke sloeg zich er goed doorheen. Eindresultaat een 8 !

Ook Yvonne Werkhoven wist wel raad met de vele nootjes die in het stuk "Rhapsody for Flute" genoteerd stonden. Van lieflijk en snel en van alles er tussen in. Geweldig met als eindcijfer een 8 1/2. 

Dat ook Marieke Hovenga de hobo goed beheerste wisten we wel maar de manier waarop zij het welbekende nummer Gabriellas song vertolkte dwong veel respect af. Het is altijd moeilijk om een stuk wat vele mensen kennen goed ten gehore te brengen. Marieke kreeg van de jury een 7 1/2 toegewezen.

Veel lof dus voor onze geslaagden. En ook van de hele Stedelijke Harmonie de felicitaties.

                
     (foto Albert Ettema)                                         (foto Albert Ettema)                                            (foto Albert Ettema)                                                                             (Foto Opus2 Kees Dekker) 

     Femke met Bas                       Yvonne in aktie                           Femke op klarinet                                              Marieke en haar hobo

(Door een technische storing kon e.e.a. niet eerder op de wwebsite. Hiervoor onze excuses.)

 

Tijdens de drukbezochte jaarvergadering op 10 april nam Dieuwke Visscher afscheid als bestuurslid. Dieuwke is 13 jaar bestuurslid geweest in de functie van secretaresse. 

De voorzitter sprak enkele lovende woorden over de ondersteuning die hij ondervonden heeft van Dieuwke en overhandigde haar, namens de vereniging, een mooie hortensia. Met daarbij de woorden: "Een bos bloemen is na een week uitgebloeid en gooi je weg. Deze kan eerst in de kamer en daarna in de tuin. Zo kom je dus nooit meer van ons af." Ook kreeg Dieuwke als dank voor al het werk dat ze gedaan heeft, een zilveren ketting met een klarinetje.

 

   
    Foto: Karin Neinders

    Dag Dieuwke en Bedankt !

 

Facebook

Druk op onderstaande link om ons te volgens via facebook.